Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Voordat u naar de kassa gaat, moet u enkele producten aan uw winkelwagentje toevoegen. U vindt veel interessante producten op onze winkelpagina's.

Weiter winkelen

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.


Hostingdiensten door een derde provider
In het kader van de verwerking in onze opdracht levert een derde provider ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de onlineshop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, contact opnemen en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst of uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor het verwerken van het contract en het afhandelen van uw vragen.

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantrekening.

Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene functie in het klantenaccount.

3. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzendonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de door u in het bestelproces gekozen betalingsdienstaanbieder geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarbij geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.


Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen ten behoeve van de kennisgeving van de levering of de coördinatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Dachser SE expeditie

Vestiging Rottenburg,

Thomas-Dachser-Strasse 1,

72108 Rottenburg am Neckar

Duitsland


Doorgeven van gegevens aan incassobedrijven
Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan een door ons ingeschakeld incassobedrijf, voor zover onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de schuld direct door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de doorgifte ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

4. e-mailnieuwsbrief en reclame per post

E-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.

Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


Reclame per e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht op bezwaar
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) hetrecht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.


Postreclame en uw recht van verzet
Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een publicitaire manier aan te spreken overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking in onze opdracht uitgevoerd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Kredietbeoordeling
Indien wij vooruitbetalingen doen, bijv. in het geval van aankoop op rekening, is het voor het sluiten van de overeenkomst overeenkomstig art. 22 lid 2 lit. a DSGVO noodzakelijk om bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus) een identiteits- en kredietbeoordeling te verkrijgen. Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss.

Er wordt rekening gehouden met passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en legitieme belangen. U heeft de mogelijkheid uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Nadat de verwerking van de overeenkomst is voltooid, worden uw voor dit doel verwerkte gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Op deze website zijn Trusted Shops widgets geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, bij een optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland, waarmee wij overeenkomstig art. 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke contractuele inhoud conform art. 26 lid 2 DSGVO.

De vertrouwensbadge wordt in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaans CDN-provider (content delivery network) ter beschikking gesteld. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en verdere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u in hun Privacybeleid.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Nadat de bestelling is afgerond, wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische eenrichtingsfunctie is gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops GmbH en is derhalve noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops' dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Indien dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats overeenkomstig de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet voor de diensten heeft aangemeld, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, controle en registratie. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en verdere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops GmbH bestaat, kunt u zich met vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur wenden tot Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden die in de hierboven vermelde informatie over gegevensbescherming zijn vermeld. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van uw keuze. Uw vraag wordt dan, indien nodig, aan de andere verantwoordelijke doorgegeven voor een antwoord.

7 Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). In de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u nagaan hoe lang deze in het overzicht worden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kunt u voor elke browser vinden door onderstaande links te volgen:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Voor zover de informatie wordt overgedragen aan servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

8. online marketing

Google Ads Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld door Google wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Na afloop van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval zal Google, als ze tijdens het bezoek aan onze website bij Google zijn ingelogd, uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt de remarketing cookie verwijderen via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u zich registreren bij de Digital Advertising Alliance voor informatie over de instelling van cookies en om de relevante instellingen te maken.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service in sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de website. Overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en bij de probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.

Google reCAPTCHA gebruikt methoden, zoals cookies, om uw gebruik van de website door middel van een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, in het kader van het verificatieproces te analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.

Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier.

Google Fonts
In deze website is de scriptcode "Google Fonts" geïntegreerd. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en actief onder Iers recht met het hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, conform art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. In dit verband wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht.

Voor zover de informatie wordt overgebracht naar de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het Privacybeleid van Google.

9 Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, YouTube, Xing, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Wij verstrekken er informatie over onze producten en actuele aanbiedingen.

Bij een bezoek aan onze online aanwezigheid in sociale media kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden over het algemeen cookies op uw eindapparaat gebruikt. Bezoekersgedrag en gebruikersinteresses worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient volgens Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO, dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Indien u door de desbetreffende exploitanten van socialemediaplatforms om toestemming (instemming) voor gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. door middel van een checkbox, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking art. 6, lid 1, letter a DSGVO.

Voor zover de genoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het desbetreffende bedrijf kan worden verkregen hier kan hier worden bekeken.

Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, met name opt-out-opties, vindt u in de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO, die u hier
Verdere informatie over de gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. verzending van beoordelingsherinneringen per e-mail

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

11. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten:
- conform art. 15 DSGVO het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin genoemde omvang;
- conform art. 16 DSGVO het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of aangevulde door ons opgeslagen persoonsgegevens;
- conform art. 17 DSGVO het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking
- noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
- noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of
- noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
;
- op grond van Art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of
- u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 DSGVO;
- overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken;
- overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:
Karin Pillat
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettlingen
karin.pillat@kernlochbohrer.com



Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.