Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty

Twój koszyk jest obecnie pusty

Zanim przejdziesz do kasy, musisz dodać kilka produktów do koszyka. Na stronach naszego sklepu znajdziesz wiele interesujących produktów.

Kontynuuj zakupy

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi.

1. dane dostępu i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp.

Te dane dostępu są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny i poprawy naszych usług. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.


Usługi hostingoweświadczone przez zewnętrznego dostawcę
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z tej witryny lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach wyjaśnionych tutaj.

Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. gromadzenie i wykorzystywanie danych do przetwarzania umów, kontaktowania się i otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w kontekście zamówienia lub kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia umowy lub kontaktu, a bez ich podania nie można wysłać zamówienia lub skontaktować się z nami. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Używamy danych dostarczonych przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy i obsługi zapytań użytkownika.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystamy jego dane w celu otwarcia konta klienta.

Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

3. przekazywanie danych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, przekazujemy dane użytkownika firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w tym celu do instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, do dostawców usług płatniczych zleconych przez nas lub do wybranej usługi płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik utworzy u nich konto. W takim przypadku użytkownik musi zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.


Przekazywanie danychdostawcom usług wysyłkowych
Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy jego numer telefonu wybranemu dostawcy usług wysyłkowych na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, aby mógł on skontaktować się z użytkownikiem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji dostawy.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktowej opisanej poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po cofnięciu zgody usuniemy dane przekazane w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza dozwolony prawem i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Dachser SE Freight Forwarding

Oddział w Rottenburgu,

Thomas-Dachser-Strasse 1,

72108 Rottenburg am Neckar

Niemcy


Przekazywanie danych firmom windykacyjnym
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane zleconej przez nas firmie windykacyjnej, o ile nasze roszczenie o zapłatę nie zostało uregulowane pomimo wcześniejszego przypomnienia. W takim przypadku dług jest ściągany bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w skutecznym dochodzeniu lub egzekwowaniu naszych roszczeń o zapłatę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO.

4. Newsletter e-mail i reklama pocztowa

Reklama e-mailowa z rejestracją do newslettera
Jeśli zarejestrujesz się w naszym newsletterze, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.


Reklama e-mailowa bez rejestracji do newslettera i prawo użytkownika do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie § 7 (3) niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), do regularnego wysyłania użytkownikowi pocztą elektroniczną ofert dotyczących produktów podobnych do tych, które użytkownik już zakupił z naszej oferty. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do naszych klientów reklam, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.


Reklama pocztowa i prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika do własnych celów reklamowych, np. w celu przesyłania mu listownie interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zwracania się do naszych klientów w sposób reklamowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO.

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy dane użytkownika w tym celu.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres opisany poniżej.

5. Wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Ocena kredytowa
Jeśli dokonujemy płatności z góry, np. w przypadku zakupu na konto, konieczne jest zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a DSGVO w celu uzyskania tożsamości i oceny kredytowej od wyspecjalizowanych usługodawców (agencji kredytowych). W tym celu przekazujemy Twoje dane osobowe wymagane do oceny kredytowej następującym firmom:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Uwzględnione zostaną odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji, kontaktując się z opcją kontaktu opisaną poniżej.

Po zakończeniu realizacji umowy dane użytkownika przetwarzane w tym celu zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

6 Integracja Trusted Shops Trustbadge

Widżety Trusted Shops są zintegrowane na tej stronie internetowej w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znaku jakości, zebranych ocen) oraz oferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu przez nich zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO, które mają pierwszeństwo w kontekście wyważenia interesów. Odznaka zaufania i reklamowane za jej pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy, z którą jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ochronę danych zgodnie z art. 26 DSGVO. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych osobowych informujemy poniżej o istotnych postanowieniach umownych zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO.

Identyfikator zaufania jest dostarczany w ramach wspólnej odpowiedzialności przez amerykańskiego dostawcę CDN (sieć dostarczania treści). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych i inne środki umowne. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć w ich Polityka prywatności.

Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po zebraniu, tak aby przechowywane dane nie mogły zostać przypisane do użytkownika. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

Po złożeniu zamówienia adres e-mail użytkownika, który został zaszyfrowany przy użyciu kryptologicznej funkcji jednokierunkowej, jest przesyłany do Trusted Shops GmbH. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Służy to sprawdzeniu, czy użytkownik jest już zarejestrowany do korzystania z usług Trusted Shops GmbH, a zatem jest niezbędne do realizacji nadrzędnych uzasadnionych interesów naszych i Trusted Shops w zakresie zapewnienia ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem w każdym przypadku oraz usług oceny transakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. W takim przypadku dalsze przetwarzanie danych będzie odbywać się zgodnie z umową zawartą między użytkownikiem a Trusted Shops. Jeśli użytkownik nie zarejestrował się jeszcze w usługach, będzie miał taką możliwość po raz pierwszy. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji również zależy od umowy zawartej z Trusted Shops GmbH. Jeśli użytkownik nie dokona rejestracji, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a osobiste odniesienie nie będzie już możliwe.

Trusted Shops korzysta z usług dostawców usług w zakresie hostingu, monitorowania i rejestrowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu zapewnienia bezawaryjnego działania. Przetwarzanie może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony w przypadku USA przez standardowe klauzule ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela przez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W ramach wspólnej odpowiedzialności między nami a Trusted Shops GmbH prosimy o kontakt z Trusted Shops GmbH w sprawie pytań dotyczących ochrony danych i dochodzenia swoich praw, korzystając z opcji kontaktowych podanych w informacjach o ochronie danych powiązanych powyżej. Niezależnie od tego można jednak zawsze skontaktować się z wybranym administratorem danych. Twoje zapytanie zostanie następnie, w razie potrzeby, przekazane drugiej odpowiedzialnej stronie w celu udzielenia odpowiedzi.

7 Pliki cookie i analiza sieci

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, wyświetlania odpowiednich produktów lub badania rynku, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Czas ich przechowywania można sprawdzić w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i decydował indywidualnie o ich akceptacji lub wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Informacje te można znaleźć dla każdej przeglądarki, klikając poniższe łącza:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox
Opera™
Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych. Usługa analityki internetowej jest świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zebrane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywacja anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej powoduje skrócenie adresu IP przed jego przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można pobrać tutaj można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

8. marketing online

Remarketing Google Ads
Używamy Google Ads do reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu Google ustawia tak zwany remarketingowy plik cookie podczas odwiedzania naszej witryny, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora CookieID i na podstawie odwiedzonych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Po zakończeniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Ads Remarketing, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google oraz na wykorzystanie informacji z konta Google w celu personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu obejmującego różne urządzenia. W tym celu dane osobowe użytkownika zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google Ads to oferta Google Ireland Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można uzyskać tutaj można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Plik cookie remarketingu można usunąć, korzystając z tego link dezaktywuj. Ponadto można zarejestrować się w organizacji Digital Advertising Alliance aby uzyskać informacje na temat ustawień plików cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

Google reCAPTCHA
Aby chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i spamem, korzystamy z usługi Google reCAPTCHA w niektórych formularzach na tej stronie. Google reCAPTCHA to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Poprzez sprawdzenie ręcznego wprowadzania danych, usługa ta uniemożliwia zautomatyzowanemu oprogramowaniu (tzw. botom) wykonywanie nieuczciwych działań na stronie internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed niewłaściwym użyciem oraz w zakresie bezproblemowej prezentacji naszej obecności w Internecie, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.

Google reCAPTCHA wykorzystuje metody, takie jak pliki cookie, do analizy korzystania z witryny przez użytkownika za pomocą kodu osadzonego w witrynie, tak zwanego JavaScript, w ramach procesu weryfikacji. Informacje zbierane automatycznie na temat korzystania z tej strony internetowej, w tym adres IP, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie przechowywane przez usługi Google w przeglądarce użytkownika są oceniane przez Google reCAPTCHA.

Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani przechowywane w polach wprowadzania danych odpowiedniego formularza.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można pobrać tutaj można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Google można znaleźć tutaj.

Google Fonts
Kod skryptu "Google Fonts" jest zintegrowany z tą witryną. Google Fonts to oferta Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W tym kontekście nawiązywane jest połączenie między używaną przeglądarką a serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można pobrać tutaj można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityka prywatności Google.

9 Media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku, YouTube, Xing, LinkedIn
Nasza obecność w sieciach i platformach społecznościowych służy poprawie aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Udostępniamy tam informacje o naszych produktach i aktualnych ofertach specjalnych.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych w mediach społecznościowych dane użytkownika mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na podstawie tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj używane są pliki cookie. Zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkownika są przechowywane w tych plikach cookie. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami, które przeważają w kontekście równoważenia interesów. Jeśli użytkownik zostanie poproszony przez odpowiednich operatorów platform mediów społecznościowych o wyrażenie zgody (zgody) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W zakresie, w jakim wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoją siedzibę w USA, zastosowanie mają następujące zasady: W przypadku USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Wiąże się to z Tarczą Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można uzyskać tutaj można obejrzeć tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców w ich witrynach, a także opcję kontaktu oraz prawa i opcje ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności, w szczególności opcje rezygnacji, można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO, którą można znaleźć tutaj
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w kontekście odwiedzania fanpage'a na Facebooku (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opcja sprzeciwu (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. Wysyłanie przypomnień o ocenie przez e-mail

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops
Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO, przekażemy Twój adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby firma ta mogła przesłać użytkownikowi przypomnienie o ocenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub bezpośrednio do Trusted Shops.

11. Opcje kontaktu i prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:
- zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie określonym w tym artykule;
- zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas;
- zgodnie z art. 17 DSGVO, prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
- jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
- jest niezbędne ze względu na interes publiczny lub
- jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
;
- jest uprawniony na mocy art. 18 DSGVO prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
- dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się jego usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
- użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO. 21 DSGVO;
- zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;
- zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy użytkownika lub w siedzibie naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Inspektor ochrony danych:
Karin Pillat
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettlingen
karin.pillat@kernlochbohrer.comPrawo do sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu wyłącznie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.